Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2018

Η M.C Park Services LTD  ("εμείς", "εμάς", ή "μας") λειτουργεί την ιστοσελίδα https://www.park2fly.com.cy (στο εξής "Υπηρεσία" ή "Ιστοσελίδα").

Αυτή η σελίδα πληροφορεί τους χρήστες της σχετικά με την συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας μας και τις επιλογές που έχουν σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα εννοούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί μέσω των δεδομένων αυτών (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες, που είτε κατέχουμε ή που μπορεί να βρεθούν στην κατοχή μας).

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα και τα οποία δημιουργούνται μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή από την υποδομή της ίδιας της Υπηρεσίας.

Χρήστης

Ο Χρήστης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο των Δεδομένων, στον οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή του Χρήστη.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ένα άτομο το οποίο (είτε από μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Όσον αφορά αυτή την Πολιτική Απορρήτου εμείς είμαστε οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων ή Πάροχοι Υπηρεσιών

Ο Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων ή Πάροχος Υπηρεσιών είναι το οποιοδήποτε άτομο (εκτός από υπάλληλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας) το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Μπορεί να κάνουμε χρήση υπηρεσιών από διάφορους Πάροχους Υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο Δεδομένων

Υποκείμενο Δεδομένων είναι το οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Μέσω της Υπηρεσίας μας συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, ούτως ώστε να σας παρέχουμε, αλλά και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας.

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Καθώς κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας δώσετε κάποια Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για να σας ταυτοποιήσουμε. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)
 • Αριθμός Τηλεφώνου
 • Αριθμός εγγραφής αυτοκινήτου
 • Στοιχεία πτήσεων
 • Cookies και Δεδομένα Χρήσης

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικών ή άλλων πληροφοριών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορείτε αν θέλετε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε κάποια ή όλα από αυτά ακολουθώντας το σύνδεσμο για διαγραφή που θα βρείτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα μας.

Δεδομένα Χρήσης

Επίσης μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα ("Δεδομένα Χρήσης"). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του περιηγητή σας, τις συγκεκριμένες σελίδες της Ιστοσελίδας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψης σας, το πόσο χρόνο περνάτε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να εποπτεύουμε τις δραστηριότητες στην Ιστοσελίδα μας και για να κατακρατούμε κάποιες πληροφορίες.

Τα cookies αποστέλλονται στον περιηγητή σας από κάποια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στην συσκευή σας.

Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

Μπορείτε μέσω του περιηγητή σας να απαγορεύσετε όλα τα cookies ή να γνωρίζετε πότε σας αποστέλλεται ένα cookie. Αν δεν δεχτείτε όμως τα cookies υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της Ιστοσελίδας μας ή κάποια από αυτά να μην λειτουργούν σωστά.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Cookies Συνεδρίας. Χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.
 • Cookies Προτιμήσεων. Χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Cookies Ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

Η M.C Park Services LTD μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

 • Για παροχή και συντήρηση της Υπηρεσίας μας
 • Για να σας ειδοποιούμε σχετικά με τροποποιήσεις στην Υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιθυμείτε
 • Για υποστήριξη πελατών
 • Για συλλογή και ανάλυση πληροφοριών με σκοπό την βελτίωση της Υπηρεσίας μας
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας
 • Για εντοπισμό και αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • Για να σας παρέχουμε με νέα, προσφορές και πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία μας

Αποθήκευση Δεδομένων

Η M.C Park Services LTD αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο αυτό είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που δηλώνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για επίλυση διαφορών.

Η M.C Park Services LTD αποθηκεύει Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης γενικά διατηρούνται για πιο σύντομες χρονικές περιόδους, εκτός όταν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση της ασφάλειας ή για βελτίωση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά Δεδομένων σε Άλλες Χώρες

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένου και των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορεί να μεταφερθούν (και να αποθηκευτούν) σε υπολογιστές εκτός της πολιτείας σας, της χώρας σας ή σε χώρο άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας της οποίας οι νόμοι προστασίας δεδομένων να διαφέρουν από αυτούς της επικράτειας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός της Κύπρου και επιλέξετε να μας παρέχετε δεδομένα και πληροφορίες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών Δεδομένων, στην Κύπρο για επεξεργασία.

Η συγκατάθεση σας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου μαζί με την αποστολή τέτοιων πληροφοριών συνεπάγεται την συμφωνία σας για την μεταφορά αυτή.

Η M.C Park Services LTD θα λάβει όλα τα λογικά μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας θα τύχουν ασφαλούς χειρισμού και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι δεν θα λάβει χώρα καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλο οργανισμό ή άλλη χώρα, εκτός και αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη Δεδομένων

Νομικές Απαιτήσεις

Η M.C Park Services LTD μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα καλή τη πίστει, όταν τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση
 • Να προστατέψει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της M.C Park Services LTD
 • Να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανή αδικοπραγία σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Να προστατέψει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Να προστατευτεί έναντι νομικής ευθύνης

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για χρήση εμπορικά αποδεκτών μέσων για προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Δικαιώματα που έχετε

Η M.C Park Services LTD έχει ως στόχο να λαμβάνει εύλογα μέτρα τα οποία σας επιτρέπουν να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας για να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές στα αποθηκευμένα σας δεδομένα.

Αν θέλετε να γνωρίζετε τι είδους Προσωπικά Δεδομένα έχουμε σχετικά με εσάς και αν θέλετε να τα διαγράψουμε από τα συστήματα μας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε δικαίωμα:

 • Να έχετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Να διορθώσετε Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία δεν είναι ακριβή ή ορθά
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για σας

Έχετε δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων που παρέχετε στην M.C Park Services LTD. Αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων υπο την μορφή ενός ηλεκτρονικού διαλειτουργικού μορφότυπου, για να τα διαχειριστείτε και να τα μεταφέρετε σε άλλη υπηρεσία.

Να θυμάστε ότι πιθανόν να σας ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητας σας προτού ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Πιθανώς να κάνουμε χρήση τρίτων για να διεκπαιρεώσουμε ευκολότερα την Υπηρεσία μας ("Πάροχοι Υπηρεσιών"). Αυτοί μπορεί να παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελέσουν υπηρεσίες σχετικές με την Υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Αυτοί έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές εκ μέρους μας και είναι υποχρεωμένοι να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ανάλυση Δεδομένων

Μπορεί να κάνουμε χρήση υπηρεσιών από τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών για ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου την οποία προσφέρει η Google, η οποία παρακολουθεί και παρέχει αναφορές σχετικά με την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. Η Google κάνει χρήση των δεδομένων που συλλέγει για να παρακολουθεί  το πως χρησιμοποιήται η Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να πλαισιώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Μπορείτε να σταματήσετε τα Google Analytics από το να συλλέγουν τα δεδομένα σας με την εγκατάσταση στον περιηγητή σας του πρόσθετου Google Analytics opt-out. Το πρόσθετο αυτό αποτρέπει το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, και dc.js) από το να μοιράζονται πληροφορίες με τα Google Analytics σχετικά με τις δραστηριότητες σας κατά την επίσκεψη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας της Google, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου και Όρων της Google.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο μας. Εάν ακολουθήσετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε σε άλλη ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να  διαβάζετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Επειδή δεν έχουμε καθόλου τον έλεγχο άλλων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις Πολιτικές Απορρήτου ή τις πρακτικές τους.

Προστασία Δεδομένων Ανηλίκων

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανένα άτομο που είναι κάτω των 18 ετών.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονιός ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψη σας ότι τα ανήλικα παιδιά σας μας παρείχαν Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν πέσει στην αντίληψη μας ότι λάβαμε Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικους, χωρίς γονική συγκατάθεση, τότε λαμβάνουμε μέτρα για διαγραφή των δεδομένων από τους διακομιστές μας.

Τροποποιήσεις στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Μπορεί κατά καιρούς να αλλάζουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές αυτές με το να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά διαστήματα για τυχόν αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από την στιγμή της ανάρτησης τους σε αυτή την σελίδα.

Επικοινωνία

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την σελίδα επικοινωνίας μας.

Κύλιση στην Αρχή